Edukacja domowa to dużo więcej niż zwykła nauka. Jej wdrażanie to trudny i wymagający proces, jednak korzyści płynące z takiej edukacji jest wiele. Postaram się przybliżyć kilka korzyści płynących z tradycyjnego modelu nauczania.

Indywidualizacja kształcenia i wychowania.

Dzięki ED rodzic jest w stanie skupić swoją uwagę na indywidualnych potrzebach dziecka i rozwijaniu jego zdolności. Jest więcej czasu na to, żeby dopasować materiał i sposób jego realizacji do potrzeb ucznia. Nauka w takim systemie jest też bardziej „wydajna”, realizujemy podstawę programową bez utraty czasu na sprawdzanie listy obecności i liczne apele okolicznościowe.

Zapewnienie dziecku poczucia komfortu i brak stresu.

Nauka w szkolnym środowisku często bywa źródłem stresu, który skutecznie utrudnia proces nauki. Ocenianie, zmęczenie i bardzo duża ilość materiału powoduje, że wiele osób zniechęca się do nauki. Praca w domowych warunkach jest o wiele bardziej przyjemniejsza i pozwala uniknąć zbędnego stresu.

Jakość kształcenia leży w rękach rodzica. Nikogo więcej.

W szkole jesteśmy zdani na nauczycieli, których praktycznie nie znamy i nie wiemy w jaki sposób przekazują wiedzę. Nie mamy dużego wpływu na proces edukacji dzieci, nie monitorujemy ich postępów. Edukacja domowa pozwala na zapewnienie satysfakcjonującego poziomu edukacji, obserwacje postępów i szlifowanie szczególnych zdolności dziecka.

Rodzina to podstawowe środowisko wychowawcze.

Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym, w którym mały człowiek kształtuje swoją osobowość i podstawowe umiejętności. To w środowisku rodzinnym uczymy się komunikować, poruszać, poznajemy zasady funkcjonowania w społeczeństwie i powoli stajemy się jednostkami gotowymi do życia wśród ludzi. Dlatego też rodzina może stanowić świetną jednostkę edukacyjną, która jest w stanie stworzyć bardzo dobre warunki do edukacji.

Czas.

ED to przede wszystkim oszczędność czasu. Nie tracimy go na wywiadówki, dojazdy do szkoły, uroczystości szkolne. Czas spędzany przed książkami jest dużo krótszy. Podstawę programową możemy zrealizować w krótszym czasie, niż przewiduje to program szkolny. Zaoszczędzony czas można wykorzystać na rozwijanie zainteresowań lub dodatkowe aktywności.

Brak ocen.

W polskim systemie edukacji oceny są wyznacznikiem wiedzy lub niewiedzy. To bardzo krzywdzące przekonanie, a słaba ocena jest, bardzo często, czynnikiem demotywującym do dalszej pracy. Oceny nie uwzględniają okoliczności, które mogą wpływać na gorszy wynik, takich jak złe samopoczucie, problemy rodzinne, zmęczenie czy stres. ED nie potrzebuje ocen i tym samym pozwala na spokojne przyswajanie wiedzy.

Urozmaicone zajęcia.

Rodzice bardzo często urozmaicają zajęcia swoim dzieciom poprzez wizyty w muzeach, różne warsztaty czy spędzanie dużej ilości czasu an świeżym powietrzu. Możliwości jest nieskończenie wiele, nie ma obowiązku siedzenia w ławce 😉

Przyzwolenie na popełnianie błędów.

To bardzo ważna kwestia. Od najmłodszych lat jesteśmy uczeni, że popełnianie błędów jest złe i powinno być karane. Popełnianie błędów pozwala na wyciąganie wniosków, naukę na własnych błędach i nieustanny rozwój. ED umożliwia działanie poza znanym, szkolnym schematem.

Więcej czasu na rozwijanie własnych zainteresowań.

Zmniejsza się ilość czasu spędzanego przy książkach i zyskujemy więcej czasu na pasje.

 Dziecko nie czerpie ze szkoły złych wzorców zachowań.

Nie mamy wpływu na to z kim w klasie uczy się nasze dziecko i kogo spotyka na swojej drodze. ED chroni przed negatywnym wpływem środowiska.