Polska Szkoła Internetowa Alfa i Omega to:

 • nowoczesna platforma edukacyjna dostępna 7 dni  w tygodniu

  przez 24 godziny

 • nauka w dowolnym czasie i miejscu

   

 • materiały edukacyjne przygotowane przez wykwalifikowanych nauczycieli

   

 • webinaria – lekcje online z polskimi nauczycielami

   

 • lekcje wideo

   

 • interaktywne gry i ćwiczenia

   

 • pomoc dydaktyczna

   

 • certyfikat ukończenia danej klasy